Plaćanje računa, uplata gotovine, Top-Up dopune (prepaid, internet), uplata ispita, transfer novca sa računa na račun, i još mnogo toga.
Budite upoznati sa tačnom visinom zaduženja kod internacionalnih ATM transakcija.
Nudimo klijentima mogućnost da dodatno zaštite svoje korisnike (klijente i trgovce) prilikom internet kupovine.
Promena PIN-a, deblokada offline PIN-a - Efikasno upravljanje svojim PIN kodom.

VESTI

Sve vesti >>     

PLATNA INDUSTRIJA

Sve vesti >>