15.12.2014

Novim Zakonom o platnim uslugama do jeftinijih transakcija


12  Narodna banka Srbije uputila je u skupštinsku proceduru na usvajanje Predlog zakona o platnim uslugama koji bi, uvođenjem platnih institucija i institucija elektronskog novca, trebalo da omogući veću konkurenciju u platnom prometu. To bi trebalo da omogući kvalitetniju i raznovrsniju uslugu plaćanja, a građani će sve poslove koje su do sada obavljali u bankama moći da obave preko pružalaca platnih usluga, izuzev stambenih kredita i oročene štednje.

U Predlogu zakona o platnim uslugama navedeno je da će taj propis omogućiti veću i raznovrsniju ponudu kratkoročnih kredita, kreditnih i platnih kartica, niže troškove provizije prilikom plaćanja, manje troškove konverzije valuta, poslovanja i povoljnijeg investicionog ambijenta, uz otvaranje novih radnih mesta.

Novi zakon će, smatra NBS, omogućiti modernizaciju i unapređenje platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom (uvođenje instituta elektronskog novca, uređenje "mobilnih" i "internet" plaćanja i plaćanja preko telekomunikacionih kompanija i slično).

Usvajanjem ovog zakona građanima će biti omogućeno da brzo i jednostavno, bez odlaska u banku i uz znatno niže troškove, šalju i primaju novac iz inostranstva, da obavljaju sve vidove plaćanja i naplate, da koriste posebne vrste kreditnih i platnih kartica koje mogu biti namenjene za određenu vrstu kupovine i koje ne moraju biti vezane za tekući račun.

Građani će moći da koriste platne kartice uz kontrolu troškova (namenjene roditeljima), imaće bezbednije i sigurnije plaćanje, na internetu, i preko mobilnih mreža.

Izvor:Tanjug