07.06.2015

Tieto korisnički forum 2015


U organizaciji najveće nordijske IT kompanije - Tieto, u Budimpešti je od 19-22.05.2015 održan tradicionalni korisnički forum.
Konferenciji su prisustvovali brojni učesnici sa više kontinenata, uključujući predstavnike kartičarskih organizacija, banaka, nezavisnih finansijskih institucija.
„Keynote“ govornici bili su g-din Patrik Dikson – futurista i predsednik Global Change-a, i g-din Alex Rolfe – direktor PaymentsCM-a.

Predstavnici Chip Card-a su i ove godine učestvovali na konferenciji, a direktor Chip Card-a, g-đa Vesna Džudović po pozivu je učestvovala u panel diskusiji sa temom:

“How to assess future potential of niche payment types
Contactless, multi-application cards, Apple Pay, PayPal, mPOS and other buzz words under the lense”

Učesnici panela pored g-đe Džudović bili su i predstavnici Visa-e, MeaWallet-a i Tieta, a moderator g-din Alex Rolfe.

Zaključci panela, kao i kompletne konferencije mogli bi se sabrati u nekoliko rečenica:

- Mobilno i digitalno bankarstvo je sadašnjost, i finansijski servisi se definitivno kreću u tom pravcu
- Banke moraju ubrzano da investiraju u inovativne tehnologije i servise, kako bi parirale novim učesnicima na finansijskom tržištu
- Ponašanje korisnika se ubrzano menja, i Banke u kreiranju ponude moraju klijenta da postave u središte strategije

Tokom konferencije, održani su brojni sastanci sa Tietom, MeaWallet-om, i drugim partnerima. Potvrđena je ispravnost zacrtane razvojne strategije, i utvrđeni planirani projekti.
Chip Card će i u narednom periodu nastaviti da investira u nove tehnologije, kako bi svojim klijentima ponudili sve trenutno najinovativnije i moderne servise i proizvode.