04.10.2014

Predstavnici Chip Card-a su učestvovali na regionalnoj konferenciji Fraud foruma PKS.


Chip Card poklanja puno pažnje sprečavanju potencijalnih zloupotreba po platnim karticama.

Aktivno učestvujemo u radu i konstantnom unapređivanju Fraud foruma PKS - što kroz učešće u radnim grupama, što učešćem na nacionalnim i regionalnim konferencijama posvećenim zloupotrebama po platnim karticama.