06.10.2015

EFSG Konferencija 2015


Predstavnici Chip Card-a su i ove godine prisustvovali godišnjoj konferenciji Grupе za razmenu informacija o zloupotrebama platnih kartica u Evropi (EFSG). Domaćin je ove godine bio glavni grad Bugarske, Sofija.
 
Cilj godišnjeg okupljanja članova Evropskog fraud foruma je razmena informacija o aktuelnim slučajevima zloupotreba i planiranje aktivnosti za naredni period. Takođe, članovi našeg tima imali su prilike da se upoznaju sa novim alatima koji se koriste u prevenciji fraud-a i sa logističkim rešenjima u Finansijskim institucijama.

Predstavljene su nove strategije i pravila fraud analize kao podrška za detekciju i prevenciju budućih napada. S obzirom na povećanje broja slučajeva zloupotreba platnih kartica prilikom internet plaćanja, predstavljen je sistem koji pruža zaštitu za ovaj tip transakcija.
FOTOGALERIJA
EFSG Konferencija 2015
EFSG Konferencija 2015
EFSG Konferencija 2015