06.10.2015

EFSG Konferencija 2015


Predstavnici Chip Card-a su i ove godine prisustvovali godišnjoj konferenciji Grupе za razmenu informacija o zloupotrebama platnih kartica u Evropi (EFSG). Domaćin je ove godine bio glavni grad Bugarske, Sofija.
 
Cilj godišnjeg okupljanja članova Evropskog fraud foruma je razmena informacija o aktuelnim slučajevima zloupotreba i planiranje aktivnosti za naredni period. Takođe, članovi našeg tima imali su prilike da se upoznaju sa novim alatima koji se koriste u prevenciji fraud-a i sa logističkim rešenjima u Finansijskim institucijama.

Predstavljene su nove strategije i pravila fraud analize kao podrška za detekciju i prevenciju budućih napada. S obzirom na povećanje broja slučajeva zloupotreba platnih kartica prilikom internet plaćanja, predstavljen je sistem koji pruža zaštitu za ovaj tip transakcija.