14.03.2017

Chip Card kao Platna institucija


Internet trgovina je savremen način kupoprodaje roba i usluga koji donosi značajne uštede trgovcima i kupcima, povećava konkurenciju i proširuje tržište za sve učesnike u prometu.

Ovaj način trgovanja, poznat pod imenom E-Commerce, je u Srbiji regulatorno determinisan. Plaćanje roba i usluga plasiranih preko interneta je moguće isključivo legalnim platnim kanalima preko banaka i platnih institucija.

Na bazi poslovne strategije Asseco SEE, većinskog vlasnika Chip Card-a da obezbedi pružanje platnih usluga internet trgovcima, Chip Card je podneo zahtev Narodnoj banci Srbije, saglasno Zakonu o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 139/2014) za pružanje platnih usluga, i dobio je dozvolu za obavljanje platnih usluga:

- usluga prenosa novčanih sredstava s platnog računa na na platni račun;
- usluga izdavanja i/ili prihvatanje platnih instrumenata na osnovu kojih pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta.

Na bazi dobijenog Rešenja Narodne banke Srbije od 14.3.2017. Chip Card će, kao Platna institucija, obezbediti legalno plaćanje preko interneta putem platnih kartica, uskladjeno sa domaćim zakonom, u skladu sa zahtevima kartičarskih organizacija (VISA, MASTERCARD, DINA, Amex), i uz primenu sigurnosnih tehnologija, kao i pružanje agregatorske E-Commerce funkcije za male i srednje internet trgovce u Republici Srbiji, tj. obezbedjenje poslovno-tehnološkog rešenja koncentracije trgovaca i transakcija u elektronskoj trgovini i povezivanje sa aplikativnim sistemom prihvatne banke.