16.10.2014

Upravljanje rizicima


Jedna od neophodnih funkcija poslovanja sa platnim karticama je upravljanje rizicima. Chip Card ovom pitanju pristupa sa posebnom pažnjom.

Chip Card klijentima pruža uslugu upravljanja limitima potrošnje (spending limiti), prevenciju i detekciju zloupotreba (online fraud prevention i fraud detection), kao i konfiguraciju sistema u skladu sa specifičnim zahtevima klijenata.

Risk monitoring autorizacija i transakcija u Chip Card-u vrši se za VISA i MASTER/MAESTRO kartice naših klijenata. Monitoring je definisan obaveznim i propisanim parametrima i podrazumeva nadzor platnih kartica, bankomata i prodajnih mesta.

Chip Card je član Evropskog foruma za prevenciju zloupotreba (EFSG) i Fraud foruma pri Privrednoj komori Srbije. Aktivno učestvujemo u razmeni podataka sa bankama iz Srbije i Evrope. Prioritet nam je brza reakcija u odnosu na prikupljene informacije, što je moguće ostvariti kvalitetnom analizom podataka, kako internih, tako i dobijenih od drugih učesnika na tržištu.