18.10.2014

Istorijat i osnovni podaci


Akcionarsko društvo za rad sa platnim karticama "Chip Card" a.d. Beograd je osnovano 31.05.2004. godine, na inicijativu Udruženja banaka Srbije i 12 banaka koje su koristile usluge Procesing centar pri Udruženju banaka Srbije.

Nakon osnivanja, Chip Card ubrzano kreće sa potrebnim sertifikacijama za izdavanje i prihvatanje proizvoda iz najvećih kartičarskih domaćih i inostranih sistema (DinaCard, Visa, MasterCard, Diners).

Obzirom da je za poslovanje sa platnim karticama bezbednost podataka jedna od najbitnijih karakteristika, Chip Card uspešno prolazi PCI DSS sertifikaciju 2008 godine, i ovaj sertifikat uspešno obnavlja na godišnjem nivou do danas. Sertifikat je garancija da se sa podacima postupa u skladu sa najvišim sigurnosnim zahtevima kartičarskih organizacija.

Kako bi svim korisnicima obezbedili najviše nivoe dostupnosti sistema, pri kraju smo realizacije Disaster Recovery sekundarne lokacije koja će obezbediti neprekidan rad sistema u skladu sa ranije usvojenim Business Continuity planom. Rok završetka projekta je februar 2015 godine.
Od momenta osnivanja društva, akcenat je stavljen na razvoj inovativnih i modernih platnih servisa, a razvoj i danas predstavlja glavni motiv menadžmenta i zaposlenih u Chip Card-u.

U ovom trenutku, Chip Card u svom sistemu ima oko 30% izdatih platnih kartica na teritoriji Srbije, kao i učešće od oko 30% u broju transakcija.

FOTOGALERIJA
Istorijat i osnovni podaci
Istorijat i osnovni podaci
Istorijat i osnovni podaci
Istorijat i osnovni podaci
Istorijat i osnovni podaci
 
Istorijat i osnovni podaci
Istorijat i osnovni podaci
Istorijat i osnovni podaci
Istorijat i osnovni podaci
Istorijat i osnovni podaci