19.10.2014

Regionalna ”fraud-forum” konferencija


Poznato je da Privredna komora Srbije zajedno sa Bankama ulaže značajne napore na sprečavanju zloupotreba platnim karticama u okviru Fraud foruma. Jedna od najbitnijih godišnjih aktivnosti PKS-a jeste organizovanje Regionalne fraud forum konferencije ,koja će biti održana 14.11.2014 godine.

Učestvovanje u konferenciji je prava prilika da se uporede i unaprede iskustva ovoj oblasti. Kao i prethodnih godina, Chip Card će prezentacijom predstaviti svoja dosadašnja iskustva, predviđanja i planove za naredni period po pitanju organizacije "risk" službe i uspešne borbe protiv zloupotreba.