14.11.2014

PREVENCIJA ZLOUPOTREBA


Svi učesnici na finansijskom tržištu se susreću sa povećanim rizikom od različitim vrstama zloupotrebe. Chip Card nudi klijentima sistem za prevenciju zloupotreba po platnim karticama koji umnogome može uticati na sprečavanje zloupotreba pre nastanka gubitka po banku.

UPRAVLJANJE RIZICIMA >>