23.11.2014

Dinamička konverzija valuta


Većina korisnika kartica je imala situaciju da se neprijatno iznenade visinom zaduženja računa za transakciju podizanje gotovine na ATM terminalu u inostranstvu. Iznos podignut na bankomatu je znatno niži od zaduženja računa.

Uz pomoć DCC funkcije, klijent se u toku transakcije informiše o tačnom iznosu za koji će račun biti zadužen, i može izabrati da li želi da nastavi transakciju ili ne.