23.11.2014

PIN Menadžment


U današnjem vremenu, suočavamo se sa porastom broja različitih platnih kartica u novčaniku. Verovatno je svako od nas imao situaciju da ne može da se seti vrednosti PIN koda u trenutku kada treba da platimo na kasi ili podignemo novac na bankomatu.
Implementacijom funkcije promene PIN koda, možemo na jednostavan način odrediti jedinstveni PIN za sve naše kartice, što umnogome olakšava proces kupovine / podizanja gotovine.
Funkcija deblokade PIN koda omogućava da u situaciji kada blokiramo offline PIN na EMV kartici, jednostavnom akcijom na bankomatu PIN deblokiramo.