Obrada 300 +
Transakcija
u Sekundi

 

Efikasno procesiranje vaših transakcija

Obrada 300 +
Transakcija
u Sekundi

 

Efikasno procesiranje vaših transakcija

Izdavanje Platnih Kartica

 

Kompletna usluga obrade platnih transakcija po osnovu izdavanja i korišćenja domaće platne kartice – DinaCard i inostranih platnih kartica VISA, MasterCard, UnionPay i ostalih na zahtev klijenata. Izdavanje i upravljanje životnim ciklusom fizičkih i digitalnih kartica na MS, EMV i beskontaktnoj platformi uz čitav niz funkcionalnosti koje će unaprediti vaše poslovanje.

izdavanje kartica
prihvat platnih kartica

Prihvat Platnih Kartica

 

Podržavamo sve relevantne prihvatne kanale platnih kartica kao što su POS / mPOS, bankomati, eCommerce (3D secure), SoftPOS mobilni telefoni. Upravljanje prihvatnom mrežom, monitoring, ATM i POS integracija sistema. Napredne elektronske transakcije na multifunkcionalnim terminalima, Online transfer novca, dinamička konverzija valuta i čitav niz usluga kao podrška vašem poslovanju. 

DCC funkcionalnost

 

Dodatna opcija na svim tipovima bankomata i POS terminala koja krajnjim korisnicima stranih kartica omogućava zaduženje računa u njihovoj lokalnoj valuti.

Isplata gotovine na prodajnim mestima

 

Mogućnost isplate gotovine uz transakciju plaćanja na POS terminalima trgovca, predstavlja veliki benefit za krajnje korisnike koji pored kupovine robe i usluga na istom mestu mogu da podignu i gotovinu.

mPOS rešenja

 

mPOS (Mobile point-of-sale) je fleksibilan metod za prihvatanje plaćanja karticama u pokretu, preko mPOS čitača kartice koji je povezan sa Android uređajem na kome se nalazi kasa aplikacija trgovca.

DigitalFirst MC program

 

Izdavanje digitalnih kartica u realnom vremenu za sve vrste plaćanja. Korisnicima je omogućena potpuna kontrola nad njihovim računima i akreditivima za plaćanje, i jednostavne i bezbedne transakcije.

Soft POS rešenje

 

Prihvat beskontaktnih kartica putem SoftPOS aplikacije koja se instalira na standardim Android uređajima. Rešenje idealno za male, mikro trgovce i biznis vertikale poput delivery službi i taxi udruženja.

Kompletna 3D Secure V2 usluga

 

Visok nivo bezbednosnti OnLine transakcija. Pri svakoj kupovini se slanjem jednokratne lozinke putem SMS-a potvrđuje autentičnost kartice i omogućava transakcija.

Upravljane Fraud&Risk Monitoring Sistemom

 

Praćenje i analiza transakcija u realnom vremenu. Zaštita klijenata i korisnika usluga 24/7. Prevencija i otkrivanje zloupotreba platnim karticama na ATM i POS terminalima, i WEB prodavnicama. Veliki izbor parametara za podešavanje otkrivanja pojedinačnih tipova zloupotreba.  

upravljanje risk
poslovni call center

Poslovi Kontakt Centar

 

Podržavamo vaš biznis! Naš 24/7/365 Kontakt Centar je uvek tu da pomogne, isprati sva dešavanja i reaguje na vaše zahteve u najkraćem mogućem roku.

 

Prijavite se za uslugu :

Popunite ovu formu ili zakažite sastanak putem telefona +381 30 40 970