PREKO 19 GODINA ISKUSTVA

Chip Card je jedan od vodećih procesora platnih transakcija koji posluje na teritoriji Republike Srbije i u regionu od 2004. godine i predstavlja pouzdanog i stabilnog partnera svojim klijentima – bankama, trgovcima i drugim finansijskim i nefinansijskim organizacijama.

Poslovanje Chip Card-a se sastoji od dve poslovne linije:

  • Poslovi procesiranja platnih transakcija namenjeni bankama i finansijskim institucijama i
  • Poslovi Institucije elektronskog novca, e-Commerce i POS integracija, namenjeni trgovcima.

Preko Payten d.o.o. Beograd, kao većinskog akcionara, Chip Card je povezan sa kompanijama u sastavu Payten grupe koja posluje u okviru šire Asseco grupacije.


INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, INOVATIVNI SERVISI

Tokom 2017. godine Chip Card je registrovan kao Platna institucija i započeo je sa pružanjem usluga i razvojem e-trgovine. U toku 2021. godine Chip Card je dobio dozvolu Narodne banke Srbije za izdavanje elektronskog novca koja uključuje i ovlašćenje Chip Card-a za pružanje platnih usluga – prihvatanja platnih kartica kupaca na prodajnim mestima Internet trgovaca i prenos novčanih sredstava trgovcima po osnovu kupoprodajnih transakcija.


SIGURNE TRANSAKCIJE

Chip Card pruža sveobuhvatne usluge procesiranja platnih transakcija u skladu sa industrijskim standardima bezbednosti, kao što su PCI DSS i PIN-bezbednosni standard. Softver koji Chip Card koristi u poslovanju je u potpunosti PA DSS-sertifikovan. Pored navedenih sertifakata, Chip Card raspolaže i sertifikatima: ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000, ISO 22301,ISO 9001 i ISO 14001.

Podržani kartičarski brendovi su Visa, Mastercard, DinaCard, UnionPay, a Chip Card može da podrži i ostale brendove u skladu sa zahtevima klijenata.

visa logo
mastercard logo
dina card logo
union logo

Zašto je kompanijama važno da budu ISO sertifikovane?

Primena ISO standarda je postala obavezna u skoro svim oblastima poslovanja.

Ulaganje u ISO sertifikaciju ima brojne benefite za kompanije, uključujući poboljšanje kvaliteta, efikasnosti poslovanja i zaštite informacija, a što je sve više od značaja, pored ostalih, pruža i mogućnost da se organizacije usklade sa standardima za očuvanje životne sredine. Chip Card je ponosan na svoj put ka sertifikaciji i radi neprestano kako bi obezbedio najviše standarde u svakom aspektu svog poslovanja.

iso
iso

Koji su benefiti za ISO sertifikovane organizacije?

Integracija i primena više standarda u jednoj organizaciji, od ključnih je prednosti na tržištu. ISO 9001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27701 i ISO 14001 su standardi koje je Chip Card uveo u prethodnom periodu, koji čine harmoničan skup koji unapređuje celokupno poslovanje.

1. Potvrda kvaliteta, ISO 9001

ISO 9001 standard omogućava kompanijama da usklade svoje procedure sa zahtevima koji podrazumevaju kvalitet usluge, poboljšava efikasnost poslovanja i zadovoljstvo korisnika.

2. Efikasnost u IT sektoru, ISO 20000

Moderne IT kompanije osećaju potrebu za primenom ISO 20000 standarda kako bi optimizovale svoje poslovne procese i imale mogućnost za stalna poboljšanja u pružanju IT usluga.

3. Oporavak poslovanja u vanrednim situacijama, ISO 22301

Ovaj standard pomaže organizacijama da se oporave nakon kriznih situacija, štiteći pri tome svoj ugled i tržišni udeo.

4. Zaštita informacija, ISO 27001 i 27701

Zaštita privatnosti i podataka o ličnosti, kao i primena tehničko-organizacionih mera po ovim standardima su regulatorni i ugovorni zahtevi kompanija. Primenom ovih standarda, organizacije postižu informacionu bezbednost i sigurnost.

5. Zaštita okoline, ISO 14001

Chip Card je u oktobru 2023. godine, ISO 14001 sertifikovan. Ovaj standard je od suštinske važnosti za transparentno i društveno odgovorno poslovanje organizacije, čime se obezbeđuje bolja budućnost za naredne generacije.

Upoznajte se sa našim PREDNOSTIMA

Pouzdan i siguran procesing servis

Uspostavljeni High Availibility, Disaster Recovery i Business Continuity. Posedovanje ključnih infrastrukturnih, tehnoloških i IT resursa. 24/7 risk analiza, prevencija zloupotreba i podrška.

Fleksibilnost i brz odgovor

Liderstvo u implementaciji poslovnih rešenja. Prilagođena rešenja za plaćanje, implementirana u kratkom roku. Prilikom realizacije svakog projekta određuje se namenski projektni tim koji će implementirati ugovoreno rešenje i voditi klijenta kroz celi proces.

Visoka dostupnost sistema

Visoka dostupnost sistema na osnovu zvaničnih Visa i MasterCard podataka.

Sigurnost podataka

Poslovanje se obavlja u skladu sa ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301, ISO 14001 i PCI DSS standardima.

Ekspertiza, projekt menadžment

Minimalno uključenje resursa klijenata u implementaciji poslovnih rešenja. Naši specijalisti imaju višegodišnje iskustvo u platnoj i ICT industriji.

Isplativost poslovanja, konkuretne cene

Ponuda usluga i servisa po povoljnim uslovima, flat tarife, skalabilne tarife, transparentna faktura, različiti modeli tarifiranja.

Back Up podataka

Redundantan data i virtual data centar.

Jedinstvena i inovativna kultura kompanije

Profesionalni razvoj i usavršavanje zaposlenih predstavlja jedan od najvažnijih zadataka Chip Card-a. Naš tim, koji se sastoji od visoko obrazovanih i kvalifikovanih pojedinaca, konstantno prati promene u poslovnom okruženju, kako bismo svojim klijentima pružili visok nivo usluge, u skladu sa svetskim standardima.

Stvaranje dugoročnih, partnerskih odnosa sa klijentima

Implementacija kvalitetnih i savremenih rešenja, obezbeđivanje podrške u poslovanju sa platnim karticama i prilikom online plaćanja, kao i razvoj novih proizvoda, njihovo blagovremeno plasiranje na tržište što našim klijentima omogućava efikasnije i profitabilnije poslovanje.

Milan Ognjanović

Milan Ognjanović

Izvršni direktor Chip Card-a

Kao kompanija sa dve glavne linije poslovanja: Processing platnih transakcija i Institucija elektronskog novca, Chip Card ima za cilj da se pozicionira kao jedna od ključnih kompanija u regionu jugoistočne Evrope, i da podrži sve standardne i napredne instrumente plaćanja na tržištu pružalaca platnih usluga.

U proteklom periodu izrasli smo u modernu i dobro konstituisanu organizaciju koja poseduje savremenu informaciono-komunikacionu tehnologiju i ima sve uslove potrebne za pružanje i obavljanje usluga obrade transakcija, e-trgovine, upravljanja karticama i terminalima, praćenja rizika i rizičnih transakcija, kao i drugih usluga iz svoje delatnosti.

Za CC je veoma važno ne samo poslovati, već je podjednako važno poslovati ispravno i savesno.

Naši klijenti i njihove potrebe su nam uvek na prvom mestu i cilj nam je da pružimo najbolju moguću uslugu u skladu sa visokim bezbednosnim standardima, osnaženi znanjem, inovacijama i pozitivnim pristupom poslovanju.

Šta naši KLIJENTI kažu?

quotes sign

Bezbednost je osnovna karakteristika usluga koje Chip Card pruža Banci, a da biste nekome poverili bezbednost, morate imati poverenja od kojeg zavise i svi drugi uslovi za obavljanje poslova procesiranja platnih transakcija u ime i za račun Banke.

Banka Pošanska Štedionica a.d. Beograd
Sektor za platne kartice i digitalno bankarstvo

quotes sign

Za nas u OTP banci sigurnost i efikasnost plaćanja su od najveće važnosti. Naš cilj je da korisnicima pružimo vrhunsko korisničko iskustvo, a Chip Card je pravi partner na tom putu, jer verujemo da njihova pouzdanost i fleksibilnost mogu da održe i podrže naš rast.

Darko Hujdurović
Rukovodilac Odeljenja za administraciju digitalnih kanala
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

quotes sign

Sa Chip Card-om imamo višegodišnju veoma uspešnu saradnju u kreiranju Web Shop-ova i uz njihov procesor za prihvat platnih kartica naši klijenti dobijaju pouzdano I bezbedno web rešenje. Pored toga podrška u Chip Card-u je jako responsivna I uvek spremna da pomogne.

Stefan Stanković
Vlasnik – youngsoft.rs

quotes sign

Kao jedan od osnivača i korisnika usluga Chip Card od 2004. godine, možemo potvrditi visok nivo pouzdanosti, dostupnosti i kvaliteta usluga obrade plaćanja, o čemu svedoči visok stepen usklađenosti sa propisanim mandatima i standardima. Posebno ističemo visoku sigurnost podataka i dostupnost sistema kao srž našeg uspešnog poslovanja.
ALTA banka a.d. Beograd je izabrala usluge Chip Card-a zbog tehnološki naprednih rešenja i fleksibilnih tarifa.

Ljiljana Arsenijević
Direktor
Sektor IKT – ALTA Banka a.d. Beograd

quotes sign

Odabirom Chip Carda za procesora transakcija koje se dešavaju na mPOS terminalima iz dana u dan obaramo rekorde u broju transakcija. Kao najveći taxi prevoznik u državi, uvođenjem kartičnog plaćanja ostvarili smo višestruku korist, a nakon prvog velikog projekta samo su se ređali novi projekti poput COF-a, instant plaćanja i brojnih ‘benefit’ projekata koje organizujemo sa našim partnerima.

Nebojša Andrić
CTO Pink Taxi

quotes sign

ChipCard a.d Beograd, kao Institucija elektronskog novca, doprineo je kvalitetnom i uspešnom pružanju elektronskih platnih usluga, odnosno obezbeđenju podrške plaćanju usluga preko Portala eUprave i na šalterima jedinica lokalne samouprave. Razvojem elektronskih usluga, koje su građanima i privredi dostupni na Portalu eUprava, obezbeđen je visok tehnološki nivo usluga i ostvarena je efikasna elektronska uprava usmerena ka građanima.

Zoran Mišić
Zamenik Direktora – eUprava

Reference: