Politika Privatnosti i Pravila o Kolačićima

Chip Card a.d. Beograd (u daljem tekstu Chip Card), kao član Asseco/Payten grupe, nalazi se svuda gde se tehnologija i posao kombinuju sa svakodnevnim životom. Naše iskustvo nam omogućava pružanje pouzdanih i naprednih usluga procesinga platnih kartica za naše klijente (banke i druge pravna lica) i platne usluge za e-commerce trgovce.

Nikada ne gubimo iz vida ljudsku i socijalnu dimenziju našeg rada. Chip Card nastoji udovoljiti najvišim standardima upravljanja, komunikacije i transparentnosti. Temelji našeg poslovanja uključuju poštovanje važećih zakona i propisa o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti. Posebno cenimo poštovanje privatnosti korisnika koji posjećuju naše web stranice.

Svrha Politike

Pravila se primjenjuju na web stranici u vlasništvu Chip Card – www.chipcard.rs.

Chip Card izjavljuje da se web stranice rade s najvećom pažnjom, u skladu s pravilima tehničkog znanja i profesionalizma, kao i u skladu s važećim zakonskim propisima, posebno onima koji štite privatnost korisnika internetskih stranica.

Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta EU br. 2016/679 od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EC, Službeni list Evropske unije L. 2016 br. 119/1 i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik“ Republike Srbije, br. 87/2018).

Otkrivanje podataka o ličnosti

Želimo da vas informišemo da sve kompanije koje pripadaju Asseco/Payten grupe, mogu imati pristup podacima o ličnosti i fajlovima “kolačića” koji su prikupljeni pristupom našem sajtu. U tom slučaju preduzete su sve mere zaštite u skladu sa regulatornim zahtevima. Lista kompanija koje posluju unutar Asseco/Payten grupe možete pogledati pristupom linku: https://see.asseco.com/about/group-structure/.

U slučaju kada je to neophodno zbog adekvatnog funkcionisanja sajta ili druge svrhe opisane u Politici privatnosti, obrada podataka o ličnosti može biti poverena i drugim licma koja nisu deo Asseco/Payten grupe. U tom slučaju podobrađivač će biti ugovorom obavezan da ispuni sve mere zaštite u skladu sa regulatornim zahtevima.

Prikupljanje podataka

U skladu s prihvaćenom praksom većine web usluga, HTTP upite čuvamo na našem serveru. To znači da evidentiramo IP adrese sa kojih korisnici pregledavaju informativni sadržaj naših usluga. Pregledani resursi identificiraju se prema URL adresama. Takođe, imamo uvid i u sledeće:

 • vreme dolaska upita
 • vreme potrebno za slanje odgovora
 • naziv klijentske stanice – identifikacija se vrši HTTP protokolom
 • informacije o greškama koje su se dogodile tokom izvršavanja HTTP transakcije
 • URL adresa web stranice koju je korisnik prethodno posetio (referentna veza) – ako je prenos na stranicu sistema Office obavljen putem veze
 • podaci o korisnikovu pregledu

Chip Card može prikupljati podatke o korisnicima iz sledećih izvora:

 • Chip Card sajt uključujući i povremene kampanje
 • Socijalne mreže uključujući, ali ne ograničavajući se na LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram
 • Razni javni događaji, prodajni skupovi, fajlovi klijenta
 • Kontakt podaci klijenata sadržani u ugovorima o prodaji usluge

Podaci o korisnicima koje Chip Card može prikupljati i obrađivati:

 • Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona
 • Demografski podaci
 • Fotografije i mišljenja
 • Podaci o radnom iskustvu i obrazovanju, postignućima, rezultatima testova i kvalifikacijama
 • Podaci o transackijama, uključujući proizvod i uslugu koji su korišćeni, finansijske podatke i način plaćanja koji je korišćen
 • Podaci o kompaniji kao što su naziv kompanije, veličina, lokacija i uloga korisnika u kompaniji
 • Podaci iz anketa i javno dostupnih podataka, kao što su postovi sa društvenih mreža
 • Podaci o jedinstvenim identifikatorima, kao što su podaci sa mobilnog uređaja ili “kolačići” iz internet pretraživača, vrsta uređaja, operativnog sistema, aplikacija, rezolucije ekrana, kao i jezika koji se koristi
 • IP adresa i drugi podaci koji mogu biti utvrđeni preko IP adrese, kao što je geografska lokacija, kojim sadržajima korsinici pristupaju, sa lokacijom, tačnim vremenom i datumom posete

Bez obzira na navedeno, u određenim slučajevima prikupljat će se informacije koje nisu navedene o korisniku, uključujući podatke o ličnosti, koji će biti neophodni za izvršavanje zahtevane usluge ili postupka. Korisnik će biti obavešten o potrebi stavljanja na raspolaganje određenih podataka o ličnosti i o svrsi korišćenja tih podataka. Korisnik će biti u mogućnosti da donese dobrovoljnu odluku o stavljanju na raspolaganje ili uskraćivanju davanja svojih podataka o ličnosti.

Međutim, stavljanje na raspolaganje podataka o ličnosti može biti potrebno u situaciji kada je Korisnik zainteresovan da dobije informacije o pružanju usluge, određenom događaju koji je naveden u sklopu Chip Card-ovih web stranica (npr. pribavljanje podataka o usluzi ili proizvodu, o organizaciji određenog događaja, ponudi, preuzimanju demo verzija; pokretanju programa zapošljavanja ili stažiranja). Dakle, od korisnika se može tražiti da ispuni i pošalje obrazac/upitnik u kojem će biti jasno naznačeno kakve podatke o ličnosti i u koje svrhe će se prikupljati.

Dostavljeni podaci o ličnosti obrađivat će se u periodu koje je potreban da bi se ostvarila svrha, osim ako zakon ne predviđa drugačije.

U situaciji kada korisnik otkriva podatke o ličnosti trećeg lica na obrascu/upitniku, pretpostavlja se da korisnik ima odgovarajući pristanak osobe čije je podatke otkrio.

Korisnik ima pravo pregledavanja i pravo na izmene i dopune bilo kakvih netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Pored toga, korisnik u svakom trenutku ima pravo zahtevati prekid obrade njegovih podataka o ličnosti i brisanje podataka. Oblik podnošenja takvog zahteva određuje se u toku prikupljanja takvih podataka.

Web stranice Chip Card-a ne prikupljaju, ne prate i ne proveravaju podatke o starosti korisnika ili bilo koje druge informacije koje bi omogućile Chip Card-u da utvrdi da li korisnik (uključujući primaoca i korisnika sa popisa e-pošte, učesnika u istraživanju putem upitnika, i lica koja učestvuju u konkursu) ima poslovnu sposobnost.

Lica koje nemaju punu poslovnu sposobnost ne smeju davati upite ili pretplaćivati se na usluge koje pružaju web stranice, osim ako njihovi zakonski zastupnici ne daju svoj pristanak za to ako je takav pristanak dovoljan u skladu sa zakonskim propisima.

Datoteke o kolačićima

Web sajt Chip Card-a koristi takozvane kolačiće ili druge tehnologije koje sadrže funkcije slične ili ekvivalentne kolačićima, odnosno informacije pohranjene na krajnjem uređaju korisnika koji posjećuju web stranice. Web stranice automatski preuzimaju i koriste kolačiće pri svakoj vezi s krajnjim uređajem korisnika.

Web stranice koriste kolačiće za:

 • pružanje usluga
 • prilagođavanje sadržaja web stranica krajnjem korisnikovom uređaju, pohranjivanju individualne postavke korisnika i optimiziranje upotrebe web stranica
 • poboljšavanje sigurnosti putem kontrolisanja da li se krši proces korišćenja web stranica
 • pribavljanje kolektivne, anonimne statistike za poboljšanje funkcionalnosti web stranica
 • održavanje sesije korisnika (odnosi se na web stranice s opcijom prijave korisnika), tako da se korisnik ne mora ponovno prijavljivati ​​sa svojim podacima za prijavu i lozinkom na svakoj web stranici
 • omogućavanje korišćenja osnovnih funkcionalnosti web stranica (npr. pohranjivanje posećenih web mesta radi ponovnog uspostavljanja na zahtev korisnika);
 • oglašavanje i marketing, tako što prilagođavaju reklamni sadržaj prikazan na web stranicama Chip Card-a i na drugim web lokacijama prema korisnikovim preferencijama

NAPOMENA: Datoteke kolačića ne omogućuju identifikaciju ličnosti korisnika ni na koji način, ne obrađuju podatke o ličnosti i ne vrše nikakve promene u konfiguraciji krajnjeg uređaja ili softvera instaliranog na uređaju korisnika.

Kao deo web stranica Chip Card-a, koristimo sledeće vrste datoteka s kolačićima:

 • sesijske datoteke kolačića (privremene) – pohranjuju se na korisnikov uređaj samo kada se web stranice koriste, tj. do odjave, zatvaranja web stranice ili zatvaranja pregleda koji koristi korisnik
 • trajne datoteke kolačića – one ostaju na korisnikovom uređaju do kraja životnog ciklusa (radno vreme određeno za kolačić) ili dok ih korisnik ne ukloni.

Postavke koje se odnose na datoteke pojedinačne su za svaki internetski pregled. Važno je znati da će zadana opcija omogućiti prihvatanje kolačića. Međutim, svaki korisnik ovu mogućnost prihvatanja kolačića može u potpunosti isključiti ili ograničiti na svom uređaju u određenoj meri, što može uticati na korištenje web stranica i rezultirati nedostatkom ili nepravilnim prikazom većine web stranica. U nekim slučajevima moguće je podesiti pregled tako da se traži dozvola korisnika za instaliranje datoteka sa kolačićima, što korisniku omogućava kontrolu datoteka kolačića, ali može usporiti pregled.

Da biste lako upravljali datotekama kolačića, treba odabrati željeni pregled i slediti uputstva:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

Mobilni telefoni:

 • Android 4+
 • IOS 5+
 • IE Mobile 11+

Ako ne promenite postavke u rasponu kolačića, one će biti instalirane na krajnjem uređaju, tako da će Chip Card pohraniti podatke na krajnji uređaj korisnika i dobiti im pristup.

Omogućavanje dostupnosti web stranica

Web lokacija Chip Card može sadržavati veze do internetskih web stranica drugih subjekata. Chip Card nema uticaja na politiku privatnosti takvih subjekata i nije odgovoran za takvu politiku.

PR i marketing

Sve informacije, uključujući podatke o ličnosti koje je korisnik stavio na raspolaganje kao deo web stranica Chip Card-a, mogu se koristiti u marketinške i PR svrhe u sklopu različitih marketinških kampanja koju sprovode kompanije – članovi Asseco/Payten grupe ako je korisnik dao svoj pristanak na takvo korišćenje i u periodu u kojem on učestvuje u nizu različitih sastanaka koje organizuje Chip Card ili članovi Asseco/Payten grupe. Korisnikov pristanak jednak je prihvatanju primanja komercijalnih podataka. Podaci o ličnosti neće biti automatski obrađivani (uključujući profilisanje).

Regrutacija

Na web stranicama Chip Card-a mogu mogu se objaviti konkursi za zapošljavanje novih lica i pripravnika. Podaci o ličnosti prikupljeni na ovaj način koriste se za potrebe zapošljavanja samo kao deo trenutnih i budućih procesa zapošljavanja. Ispunjavanjem obrasca za prijavu, korisnik izražava suglasnost za učestvovanje u trenutnim i budućim procesima zapošljavanja koje sprovodi Chip Card. Saglasnost se odnosi na sve dokumente podnesene u okviru procesa zapošljavanja.

Omogućivanje dostupnosti informacija klijentima, partnerima

Podaci o ličnosti pruženi putem web stranica Chip Card-a mogu se koristiti za razvijanje i upravljanje poslovnim odnosima od strane Chip Card-a sa korisnikom – klijentom ili partnerom. Konkretno, mogu se slati komercijalne, proizvodne, marketinške informacije ili informacije o partnerskim programima. Chip Card zadržava pravo da stavi na raspolaganje takve informacije drugim povezanim licima kako bi pružio uslugu pod uslovom da je omogućeno stavljanje takvih informacija na raspolaganje.

Koliko dugo se čuvaju podaci

Dostavljeni podaci će se obrađivati u periodu koji je neophodan da se postigne svrha za koju su podaci prikupljeni, osim ako zakonom nije drugačije regulisano, a zakonima se može odrediti minimalni period u kome se podaci o ličnosti moraju čuvati

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Chip Card a.d. Beograd

Bose Milićevića broj. 8, Srbija

Tel: +381 11 30 40 961

E-mail : dpo@chipcard.rs