O nama - Chipcard

Sve Platne Usluge

na Jednom Mestu!

PREKO 17 GODINA ISKUSTVA

Chip Card je jedan od vodećih procesora platnih transakcija koji posluje na teritoriji Republike Srbije i u regionu od 2004. godine i predstavlja pouzdanog i stabilnog partnera svojim klijentima – bankama, trgovcima i drugim finansijskim i nefinansijskim organizacijama.

Poslovanje Chip Card-a se sastoji od dve poslovne linije:

  • Poslovi procesiranja platnih transakcija namenjeni bankama i finansijskim institucijama i
  • Poslovi Institucije elektronskog novca, e-Commerce i POS integracija, namenjeni trgovcima.

 

Preko Payten d.o.o. Beograd, kao većinskog akcionara, Chip Card je povezan sa kompanijama u sastavu Payten grupe koja posluje u okviru šire Asseco grupacije.

INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, INOVATIVNI SERVISI

Tokom 2017. godine Chip Card je registrovan kao Platna institucija i započeo je sa pružanjem usluga i razvojem e-trgovine. U toku 2021. godine Chip Card je dobio dozvolu Narodne banke Srbije za izdavanje elektronskog novca koja uključuje i ovlašćenje Chip Card-a za pružanje platnih usluga – prihvatanja platnih kartica kupaca na prodajnim mestima Internet trgovaca i prenos novčanih sredstava trgovcima po osnovu kupoprodajnih transakcija.

 

SIGURNE TRANSAKCIJE

Chip Card pruža sveobuhvatne usluge procesiranja platnih transakcija u skladu sa industrijskim standardima bezbednosti, kao što su PCI DSS i PIN-bezbednosni standard. Softver koji Chip Card koristi u poslovanju je u potpunosti PA DSS-sertifikovan. Pored navedenih sertifakata, Chip Card raspolaže i sertifikatima: ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000, ISO 22301 i ISO 9001.
Podržani kartičarski brendovi su Visa, Mastercard, DinaCard, UnionPay, a Chip Card može da podrži i ostale brendove u skladu sa zahtevima klijenata.

 

Upoznajte se sa našim PREDNOSTIMA

Milan Ognjanović

Izvršni direktor Chip Card-a

Kao kompanija sa dve glavne linije poslovanja: Processing platnih transakcija i Institucija elektronskog novca, Chip Card ima za cilj da se pozicionira kao jedna od ključnih kompanija u regionu jugoistočne Evrope, i da podrži sve standardne i napredne instrumente plaćanja na tržištu pružalaca platnih usluga.

U proteklom periodu izrasli smo u modernu i dobro konstituisanu organizaciju koja poseduje savremenu informaciono-komunikacionu tehnologiju i ima sve uslove potrebne za pružanje i obavljanje usluga obrade transakcija, e-trgovine, upravljanja karticama i terminalima, praćenja rizika i rizičnih transakcija, kao i drugih usluga iz svoje delatnosti.

Za CC je veoma važno ne samo poslovati, već je podjednako važno poslovati ispravno i savesno.

Naši klijenti i njihove potrebe su nam uvek na prvom mestu i cilj nam je da pružimo najbolju moguću uslugu u skladu sa visokim bezbednosnim standardima, osnaženi znanjem, inovacijama i pozitivnim pristupom poslovanju.

Šta naši KLIJENTI kažu?

Bezbednost je osnovna karakteristika usluga koje Chip Card pruža Banci, a da biste nekome poverili bezbednost, morate imati poverenja od kojeg zavise i svi drugi uslovi za obavljanje poslova procesiranja platnih transakcija u ime i za račun Banke.

Banka Pošanska Štedionica a.d. Beograd
Sektor za platne kartice i digitalno bankarstvo

Za nas u OTP banci sigurnost i efikasnost plaćanja su od najveće važnosti. Naš cilj je da korisnicima pružimo vrhunsko korisničko iskustvo, a Chip Card je pravi partner na tom putu, jer verujemo da njihova pouzdanost i fleksibilnost mogu da održe i podrže naš rast.

Darko Hujdurović
Rukovodilac Odeljenja za administraciju digitalnih kanala
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

Sa Chip Card-om sarađujemo od 2020. godine na poslovima pružanja celokupne Web Shop usluge našim klijentima. Uz korišćenje Chip Card rešenja za prihvat platnih kartica u mogućnosti smo da našim klijentima ponudimo efikasan i moderan Web Shop

Dušan Pilipović
Direktor –
Avocado.rs

Odabirom Chip Carda za procesora transakcija koje se dešavaju na mPOS terminalima iz dana u dan obaramo rekorde u broju transakcija. Kao najveći taxi prevoznik u državi, uvođenjem kartičnog plaćanja ostvarili smo višestruku korist, a nakon prvog velikog projekta samo su se ređali novi projekti poput COF-a, instant plaćanja i brojnih ‘benefit’ projekata koje organizujemo sa našim partnerima.

Nebojša Andrić
CTO Pink Taxi

Kao jedan od osnivača i korisnika usluga Chip Card od 2004. godine, možemo potvrditi visok nivo pouzdanosti, dostupnosti i kvaliteta usluga obrade plaćanja, o čemu svedoči visok stepen usklađenosti sa propisanim mandatima i standardima. Posebno ističemo visoku sigurnost podataka i dostupnost sistema kao srž našeg uspešnog poslovanja.
ALTA banka a.d. Beograd je izabrala usluge Chip Card-a zbog tehnološki naprednih rešenja i fleksibilnih tarifa.

Ljiljana Arsenijević
Direktor
Sektor IKT – ALTA Banka a.d. Beograd

ChipCard a.d Beograd, kao Institucija elektronskog novca, doprineo je kvalitetnom i uspešnom pružanja elektronskih platnih usluga, odnosno obezbeđenju podrške plaćanju usluga preko Portala eUprave i na šalterima jedinica lokalne samouprave. Razvojem elektronskih usluga, koje su građanima i privredi dostupni na Portalu eUprava, obezbeđen je visok tehnološki nivo usluga i ostvarena je efikasna elektronska uprava usmerena ka građanima.

Zoran Mišić

Zamenik Direktora – eUprava

Bezbednost je osnovna karakteristika usluga koje Chip Card pruža Banci, a da biste nekome poverili bezbednost, morate imati poverenja od kojeg zavise i svi drugi uslovi za obavljanje poslova procesiranja platnih transakcija u ime i za račun Banke.

Banka Pošanska Štedionica a.d. Beograd
Sektor za platne kartice i digitalno bankarstvo

Za nas u OTP banci sigurnost i efikasnost plaćanja su od najveće važnosti. Naš cilj je da korisnicima pružimo vrhunsko korisničko iskustvo, a Chip Card je pravi partner na tom putu, jer verujemo da njihova pouzdanost i fleksibilnost mogu da održe i podrže naš rast.

Darko Hujdurović
Rukovodilac Odeljenja za administraciju digitalnih kanala
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

Sa Chip Card-om sarađujemo od 2020. godine na poslovima pružanja celokupne Web Shop usluge našim klijentima. Uz korišćenje Chip Card rešenja za prihvat platnih kartica u mogućnosti smo da našim klijentima ponudimo efikasan i moderan Web Shop

Dušan Pilipović
Direktor –
Avocado.rs

Kao jedan od osnivača i korisnika usluga Chip Card od 2004. godine, možemo potvrditi visok nivo pouzdanosti, dostupnosti i kvaliteta usluga obrade plaćanja, o čemu svedoči visok stepen usklađenosti sa propisanim mandatima i standardima. Posebno ističemo visoku sigurnost podataka i dostupnost sistema kao srž našeg uspešnog poslovanja.
ALTA banka a.d. Beograd je izabrala usluge Chip Card-a zbog tehnološki naprednih rešenja i fleksibilnih tarifa.

Ljiljana Arsenijević
Direktor
Sektor IKT – ALTA Banka a.d. Beograd

Odabirom Chip Carda za procesora svih transakcija koje se dešavaju na mPOS terminalima iz dana u dan obaramo rekorde u broju transakcija. Kao najveći taxi prevoznik u državi, uvođenjem kartičnog plaćanja ostvarili smo višestruku korist, a nakon prvog velikog projekta samo su se ređali novi projekti poput COF-a, instant plaćanja i brojnih ‘benefit’ projekata koje organizujemo sa našim partnerima.

Nebojša Andrić
CTO Pink Taxi

ChipCard a.d Beograd, kao Institucija elektronskog novca, doprineo je kvalitetnom i uspešnom pružanja elektronskih platnih usluga, odnosno obezbeđenju podrške plaćanju usluga preko Portala eUprave i na šalterima jedinica lokalne samouprave. Razvojem elektronskih usluga, koje su građanima i privredi dostupni na Portalu eUprava, obezbeđen je visok tehnološki nivo usluga i ostvarena je efikasna elektronska uprava usmerena ka građanima.

Zoran Mišić

Zamenik Direktora – eUprava

Reference